Viktor Rájek (2024)

1. Viktor Rájek - Olympedia

 • Rájek started as a tight end but later played defensive line and linebacker. He was a dean's list student at Akron for every semester of his college career, ...

 • Viktor Rájek competed in bobsleigh for Slovakia at the 2006 Milano Winter Olympics, competing in both the two- and four-man events. Rájek was named to the Slovakian national team in 2003.

2. About: Viktor Rájek

 • Viktor Rájek (born 15 April 1985) is a Slovak bobsledder. He competed in the two man and the four man events at the 2006 Winter Olympics. Property, Value. dbo ...

 • Viktor Rájek (born 15 April 1985) is a Slovak bobsledder. He competed in the two man and the four man events at the 2006 Winter Olympics.

About: Viktor Rájek

3. Viktor Rajek - Wikidata

4. How to pronounce Viktor Rajek | HowToPronounce.com

 • How to say Viktor Rajek in English? Pronunciation of Viktor Rajek with 1 audio pronunciation and more for Viktor Rajek.

How to pronounce Viktor Rajek | HowToPronounce.com

5. Fame | Viktor Rájek net worth and salary income estimation Jun, 2024

 • Viktor Rájek (born 15 April 1985) is a Slovak bobsledder. He competed in the two man and the four man events at the 2006 Winter Olympics.

 • Check out Viktor Rájek's net worth in US Dollar Jun, 2024.

Fame | Viktor Rájek net worth and salary income estimation Jun, 2024

6. Informace o osobách jménem Viktor Rajek - Měšec.cz

Informace o osobách jménem Viktor Rajek - Měšec.cz

7. Olympic bobsledders for Slovakia - FamousFix.com list

 • ... Viktor Rájek. Slovak bobsledder. Overview: Viktor Rájek (born 15 April 1985) is a Slovak bobsledder. He competed in the two man and the four man events at the ...

 • The list Olympic bobsledders for Slovakia includes Petr Narovec, Martin Tešovič, Braňo Prieložný, Andrej Benda and Lukáš Kožienka. The list consists of 12 members.

Olympic bobsledders for Slovakia - FamousFix.com list

8. Profil hráče – Štěpán Rájek - HC Dynamo Pardubice

 • Viktor Kotalík útočník; Josef Kubíček útočník; Adam Novotný útočník; Adam Paleček útočník; Dominik Pavlata útočník; Jáchym Sopoušek útočník; Mykyta Sydorenko ...

 • HC DYNAMO PARDUBICE

9. Slovenský štvorbob ide do Turína - Zimné športy - Športweb - Pravda

 • ... Viktor Rájek, Andrej Benda, Róbert Kresťanko, Vladimír Koco). Challenge cup – štvorboby: 1. SR (Milan Jagnešák, Viktor Rájek, Andrej Benda, Róbert Kresťanko) ...

 • Slovenský štvorbob Jagnešák, Rájek, Benda a Kresťanko zvíťazil v olympijskej kvalifikácii Challenge Cup v Königsee a kvalifikoval sa na ZOH 2006.

Slovenský štvorbob ide do Turína - Zimné športy - Športweb - Pravda

10. Diskusia k článku: Štvorboby sú v dvadsiatke najlepších - SME

 • Slovenské štvorboby už patria do svetovej dvadsiatky. Presne dvadsiate miesto si kvarteto Milan Jagnešák, Viktor Rájek, Andrej Benda a Róbert Kresťanko ...

 • Rýchle a dôveryhodné správy zo Slovenska, sveta i Vášho regiónu. Prihlásenie do Post.sk.

Diskusia k článku: Štvorboby sú v dvadsiatke najlepších - SME

11. Surname Rajek. - Acta Croatica

 • Family name Rajek (including: Rayek , Rajec , Rajeek , Rájek , Rajeck , Rajeq ... Viktor Rajek, Ana Rajek, Ružena Rajek, Ankica Rajek, Jarmila Rajek, Zdravko ...

 • In Croatia, Rajek families are predominantly Croats (from Daruvar area ), rarely Czechs (from

12. Příjmení Rájek - všechny výskyty v rejstříku - Finmag.cz

 • Příjmení Rájek. Výskyt příjmení v rejstříkových ... Příjmení Rájek - všechny výskyty v rejstřících ... Viktor Rajek, 2. 19, Vlastimil Rájek, 1. 20, Werner ...

 • Příjmení Rájek. Výskyt příjmení v rejstříkových datech v České republice. Data sbíráme z více veřejných rejstříků.

Viktor Rájek (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 5826

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.